CUDA-X

Sau hơn 10 năm liên tục phát triển, kiến trúc thiết bị tính toán hợp nhất CUDA (Compute Unified Device Architect) giờ đây đã phát triển thành nền tảng tính toán quan trọng cho hầu hết các lĩnh vực then chốt của khoa học và công nghệ, bao gồm tính toán hiệu năng cao, máy … Continue reading CUDA-X