Tác giả

Tác giả chính của blog này là Võ Đức Khánh, một kỹ sư điện toán đang làm việc tại Tokyo – Nhật Bản trong lĩnh vực ứng dụng các kỹ thuật song song vào việc giải quyết những bài toán thực tế một cách nhanh chóng, hiệu quả và kinh tế. Dựa trên môi trường làm việc của tác giả, blog “Xử lý song song” chủ yếu thảo luận các vấn đề liên quan đến khả năng tính toán hiệu quả dựa trên các kiến trúc xử lý tính toán mới trong cả nghiên cứu khoa học thuần túy lẫn ứng dụng.

* Về việc sử dụng các bài viết trên blog này:

Tôi rất vui khi các bài viết trên blog này được phổ biến lại trên những diễn đàn khác. Tuy nhiên các bạn cần tuân thủ 2 yêu cầu sau đây:

  • Ghi rõ xuất xứ bài viết tại blog “Xử lý //” với đường dẫn đến trang chủ https://fastgpu.me.
  • Không sửa đổi, sao chép, cắt dán nội dung bài viết theo bất kỳ hình thức nào.