Môi trường phát triển đầu tiên cho OpenCL

Sau nhiều ngày chờ đợi, từ hôm nay, giới lập trình song song trên GPU lại có thêm một công cụ mạnh mẽ trong tay, đó là môi trường phát triển cho OpenCL, do NVIDIA phát hành. Bộ môi trường phát triển này bao gồm trình điều khiển thiết bị riêng cho OpenCL chạy trên các GPU của NVIDIA, và bộ OpenCL SDK.

Thông tin chi tiết đến từ trang web của NVIDIA:

http://www.nvidia.com/object/io_1240224603372.html
http://www.nvidia.com/object/cuda_opencl.html

Để tham gia dùng thử bộ OpenCL SDK này, mọi người có thể tham gia chương trình “NVIDIA’s GPU Computing Registered Developer Program” bằng cách đăng ký ở đây:

http://nvdeveloper.nvidia.com/content/GPUComputingDeveloperApplication/
frmDeveloperRegistration.asp

Bộ công cụ phát triển này đang còn ở giai đoạn sơ khai (Alpha Test) nên chỉ bao gồm các chức năng quan trọng nhất nêu trong đặc tả chuẩn OpenCL 1.0 của tổ chức Khronos.

Lập trình trên OpenCL là một chủ đề mới khá thú vị mà tôi hy vọng sẽ có dịp trao đổi nhiều hơn khi có thêm thời gian 🙂