Công bố diễn đàn CUDA tiếng Nhật

Hôm nay lúc 3 giờ chiều giờ Nhật bản, công ty NVIDIA đã chính thức mở diễn đàn CUDA tiếng Nhật tại địa chỉ http://forum.nvidia.co.jp, cùng với trang chuyên về CUDA, gọi là CUDA Zone, tại địa chỉ http://www.nvidia.co.jp/cuda. Các bạn nào đang công tác, học tập tại Nhật có thể vào các trang này để theo dõi các sự kiện có liên quan đến CUDA sẽ được tổ chức tại Nhật trong thời gian tới.

Hy vọng một ngày không xa, chúng ta sẽ có CUDA Zone và CUDA forum bản tiếng Việt, các bạn nhỉ.