Nhà mới

Blog Xử lý Song song đã có nhà mới với băng thông rộng hơn, không gian lưu trữ to hơn tại địa chỉ http://parallel.fastviet.com. Từ giờ trở đi, mọi người qua nhà mới nhé. Các bài viết cũ ở đây sẽ được chuyển dần sang bên đó khi mình có thời gian.

Cám ơn mọi người đã ghé thăm và đọc bài ở đây trong thời gian vừa qua. Nhà mới sẽ tiếp tục là nơi chúng ta trao đổi nhiều hơn về xử lý song song trên CPU và GPU.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: