Tài liệu tham khảo – Tháng 3/2009

Tạp chí Dr.Dobbs vừa có thêm một mục mới là “This Week’s Multicore Reading List”, giới thiệu những tài liệu hay cho những ai lập trình đa lõi. Bạn nào quan tâm có thể vào link dưới đây.

http://www.ddj.com/go-parallel/article/showArticle.jhtml?articleID=215802127

Đáng đọc nhất là quyển “Programming with POSIX Threads” giới thiệu lập trình pthread một cách chi tiết của David R. Butenhof và phần giới thiệu về “Programming Clojure” của Stuart Halloway. Có dịp tôi sẽ bàn nhiều hơn về pthread + CUDA cho các Tesla cluster.

Ngoài ra bài giảng của tôi tại HPC Asia 2009 đã được ban tổ chức upload lên ở đây:

http://www.nchc.org.tw/event/2009/hpcasia/program/advanced.php (Tutorial 1)

Cập nhật (13/03/2016): link mới cho các bài giảng tại HPC Asia 2009 là

http://event.nchc.org.tw/2009/hpcasia/program/advanced.php (Tutorial 1)

Trong bài giảng này tôi đã cập nhật gần đầy đủ các thông tin mới nhất liên quan đến CUDA.